Stappenplan

Stap 1: Oriënterend gesprek

In een eerste gesprek maakt u uw ideeen, eisen en wensen kenbaar. We zullen direct meedenken om de opdracht en doelstelling helder te formuleren. Het duidelijk vastleggen van eisen en wensen van beide kanten komt het eindresultaat ten goede en legt de kaders vast. Indien de behoefte bestaat, kunnen we deze stap uitbreiden door te fungeren als sparringspartner om de juiste sfeer en imago voor uw product/dienst te definiëren.

Stap 2 (Initiatiefase): Vrijblijvende Offerte Promotiefilm

In de offerte wordt duidelijk omschreven wat de doelstelling, de planning, eindproduct(en) en prijsopgave is.

Stap 3 (Definitiefase):

Middels diverse interviews worden de volgende uitgangspunten vastgesteld:
- De doelstelling, eisen en wensen m.b.t. promotiefilm
- Formuleren randvoorwaarden (o.a. marketing & technische aspecten)

Stap 4 (Ontwerpfase): Filmscript & Draaiboek

Aan de hand van uw uitgangspunten worden het filmscript en de voice over teksten opgesteld. Tevens maken we een draaiboek voor de opnamedag. Mensen, locatie en benodigdheden worden in het draaiboek opgenomen.

Stap 5 (Realisatiefase): Opnamedag

We beschikken over moderne, professionele camera-apparatuur en zullen de benodigde beelden opnemen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen, wensen, sfeer en imago die in de vorige fasen zijn gedefinieerd.

Stap 6 (Realisatiefase): Montage/editing

De beelden worden in eigen beheer gemonteerd. Tussentijds wordt de productie eenmalig met u besproken. Samen komen we op deze manier tot het gewenste eindresultaat!

Stap 7: Distributie

Aan de hand van uw doelstelling wordt de promotiefilm in het juiste bestandsformaat (internetbestand of DVD) aan u geleverd.
Stappenplan

Maak vrijblijvend een film afspraak

Een professionele, unieke en rechtenvrije film staat of valt bij een goed script dat inspeelt op de behoefte van de kijker. We willen hierover graag eens vrijblijvend met u aan tafel.